sss

sss

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

دختر عمو (از ترانه های تربت جام) گوش کنید
محمد حقگو
رازو نیاز گوش کنید
محمد حقگو
ممدوسین نوداماد گوش کنید
محمد حقگو
باران نوبهاری (براساس مقام حسین یار شمال خراسان) گوش کنید
محمد حقگو
الله مه زار (شمال خراسان) گوش کنید
محمد حقگو
شه لافتی گوش کنید
محمد حقگو
سرو خرامان (مقام الله ممدتربت جام) گوش کنید
محمد حقگو
یارمی گویدالله گوش کنید
محمد حقگو