قدمی

قدمی

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

ای عاقلان گوش کنید
محمدعلی قدمی
چهارمضراب، ساز و آواز (عاشق تنها) گوش کنید
محمدعلی قدمی
ای دل بلایی گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (مهمان عزیز) گوش کنید
محمدعلی قدمی
به رخ ماهی گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (گفتمش سیر ببینم) گوش کنید
محمدعلی قدمی
گل چهره گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (دست از طلب ندارم) گوش کنید
محمدعلی قدمی
موج اشک گوش کنید
سالار عقیلی