جلالی پور

جلالی پور

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

امان ز هجر گوش کنید
مصطفی جلالی پور
رنگ ابوعطا گوش کنید
مصطفی جلالی پور
آواز ابوعطا گوش کنید
مصطفی جلالی پور
نغمه نوروزی گوش کنید
مصطفی جلالی پور
در بهار امید گوش کنید
مصطفی جلالی پور
امان از این دل گوش کنید
مصطفی جلالی پور
خوشه چین گوش کنید
مصطفی جلالی پور