قدیمی

قدیمی

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

غم عشق گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (مژگان سیه) گوش کنید
محمدعلی قدمی
درویش گوش کنید
محمدعلی قدمی
چهارمضراب گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (دل عاشق) گوش کنید
محمدعلی قدمی
درد جدایی گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (مسلمانان) گوش کنید
محمدعلی قدمی
عمر منی گوش کنید
محمدعلی قدمی
ساز و آواز (غم عشقت) گوش کنید
محمدعلی قدمی