خوب

خوب

سعید

لیست آهنگ ها

لیلی جان گوش کنید
گروه پالت
تمام ناتمام گوش کنید
گروه پالت
نرو، بمان گوش کنید
گروه پالت
صدایم کن گوش کنید
گروه پالت
قاصدک گوش کنید
گروه پالت
بازم شکست گوش کنید
امیر یگانه
بازم شکست گوش کنید
امیر یگانه
شور گوش کنید
گروه دارکوب