ش

ش

توحیدی

لیست آهنگ ها

تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
سیاهه نارگیله گوش کنید
امید جهان
استرس گوش کنید
امید جهان
والا نمی تونم گوش کنید
امید جهان
عشقتو نگیر ازم گوش کنید
امید جهان
سکته قلبی گوش کنید
امید جهان
جومه نارنجی گوش کنید
امید جهان
یه کم گوش کنید
امید جهان
دلبر بندر گوش کنید
امید جهان
ای جونم ای دلبر گوش کنید
امید جهان
چشمات گوش کنید
امید جهان
سکته قلبی گوش کنید
امید جهان
عشقتو نگیر ازم گوش کنید
امید جهان