مرتضی فتاحی

مرتضی فتاحی

HamidReza

لیست آهنگ ها

وای از این دنیا گوش کنید
مرتضی فتاحی
تو رو دوس داشتمو دارم گوش کنید
مرتضی فتاحی
به موقع رسیدی گوش کنید
مرتضی فتاحی
هیچ جای دنیا گوش کنید
مرتضی فتاحی
با یه حالی گوش کنید
مرتضی فتاحی
به احترام تو گوش کنید
مرتضی فتاحی
بهم بر میخوره گوش کنید
مرتضی فتاحی
مادر گوش کنید
مرتضی فتاحی
تقصیر گوش کنید
مرتضی فتاحی