علی پر مهر

علی پر مهر

مریم

لیست آهنگ ها

سن اولماسان یاز اولماز گوش کنید
علی پرمهر
یاغیش آلتیندا گوش کنید
علی پرمهر
یار آغلادی من آغلادیم گوش کنید
علی پرمهر
دونیا بیر یانا سن بیر یانا گوش کنید
علی پرمهر