سکوت

سکوت

کورش احمدی

لیست آهنگ ها

فقط تو گوش کنید
گروهی از هنرمندان
فقط تو گوش کنید
گروهی از هنرمندان
دنیام به هم ریخت گوش کنید
نیما علامه
لیلی جان گوش کنید
گروه پالت
تمام ناتمام گوش کنید
گروه پالت
دل من گوش کنید
محسن چاوشی
متصل گوش کنید
محسن چاوشی
غم دنیاس گوش کنید
محمد علیزاده
دل بی تو غم زده گوش کنید
محمد علیزاده
تورو میخواستم گوش کنید
محمد علیزاده
برگرد گوش کنید
محمد علیزاده
غم دنیاس گوش کنید
محمد علیزاده
دل بی تو غم زده گوش کنید
محمد علیزاده
خیلی برام عزیز خاطرت گوش کنید
محمد علیزاده
تورو میخواستم گوش کنید
محمد علیزاده
غم دنیاس گوش کنید
محمد علیزاده
قلبم گوش کنید
فرزاد فرزین