عشقی

عشقی

سجاد فعال

لیست آهنگ ها

چهار مضراب گوش کنید
علی زند وکیلی
کرانه خیال گوش کنید
رضا سامانی
بهنام سامانی
داوود ورزیده
برقصا گوش کنید
محسن چاوشی
سنتور تنها - تشویش (چهارمضراب سنتور به همراهی تنبک) گوش کنید
علی جهاندار
چهار مضراب گوش کنید
سوسن اصلانی
سیامک بنایی
20000 سنتور زیر دریا گوش کنید
پدرام درخشانی
آوای کهن (تقدیم به استاد فرامرز پایور) گوش کنید
رضا سامانی
بهنام سامانی
داوود ورزیده
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
پژواک سپنتا گوش کنید
رضا سامانی
بهنام سامانی
داوود ورزیده