اشوان👍

اشوان👍

👑«Fatemeh»👑

لیست آهنگ ها

من آدم رویای تو نیستم گوش کنید
اشوان
تنها شدم گوش کنید
اشوان
شمع هارو روشن کن گوش کنید
اشوان
بهت مریضم گوش کنید
اشوان
بعد من گوش کنید
اشوان
چرا گریه کردم گوش کنید
اشوان
دوباره تو گوش کنید
اشوان
منو دریاب گوش کنید
اشوان
تولد گوش کنید
اشوان
دارم عاشق میشم گوش کنید
اشوان