ارشیو من 2

ارشیو من 2

سمیرا بهادر

لیست آهنگ ها

بیقرار گوش کنید
آریا
عاشقتم هنوز گوش کنید
فریدون آسرایی
عزیز جان گوش کنید
فریدون آسرایی
تو چه باشی گوش کنید
فرزاد فرزین
قلبم گوش کنید
فرزاد فرزین
دیر اومدی گوش کنید
فرزاد فرزین
چرا تو گوش کنید
فرزاد فرزین
تو فکرتم گوش کنید
فرزاد فرزین
تو فکرتم گوش کنید
فرزاد فرزین