قریه

قریه

مراد بیگی

لیست آهنگ ها

عزیزم بشینه کنارم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شاه صنم گوش کنید
ملیحه سعیدی
لیلا بانو گوش کنید
ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره(بی کلام) گوش کنید
ملیحه سعیدی
دی بلال گوش کنید
ملیحه سعیدی
مجنون نبودم گوش کنید
ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره گوش کنید
ملیحه سعیدی
عزیزم بشینه کنارم گوش کنید
ملیحه سعیدی