درل

درل

پری

لیست آهنگ ها

ببخش گوش کنید
مجید خراطها
ببخش گوش کنید
مجید خراطها
عطر تلخ گوش کنید
مجید خراطها
شاید گوش کنید
مجید خراطها
اعتراف گوش کنید
مجید خراطها
11 گوش کنید
مجید خراطها
دارم میرم گوش کنید
مجید خراطها
دارم میرم گوش کنید
مجید خراطها
تو غصۀ منو نخور گوش کنید
مجید خراطها
منو ببخش گوش کنید
مجید خراطها
بچگی گوش کنید
مجید خراطها
بارون گوش کنید
مجید خراطها
عادت گوش کنید
مجید خراطها
دلشکسته گوش کنید
مجید خراطها
ناراحت گوش کنید
مجید خراطها