مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

ایلیا شیرازی

لیست آهنگ ها

اشکام جاریه گوش کنید
مرتضی پاشایی
وقتی دلم عاشقته گوش کنید
مرتضی پاشایی
هم نفس گوش کنید
مرتضی پاشایی
خجالتی گوش کنید
مرتضی پاشایی
یه لحظه گوش کنید
مرتضی پاشایی
ادعا گوش کنید
مرتضی پاشایی
حالا حالاها گوش کنید
مرتضی پاشایی
نگران منی گوش کنید
مرتضی پاشایی
روز برفی گوش کنید
مرتضی پاشایی
عصر پاییزی گوش کنید
مرتضی پاشایی
اسمش عشقه (نسخه 2) گوش کنید
مرتضی پاشایی
ریمیکس گوش کنید
مرتضی پاشایی
یه روز خوب گوش کنید
مرتضی پاشایی
بغض گوش کنید
مرتضی پاشایی
کجایی گوش کنید
مرتضی پاشایی
ستایش گوش کنید
مرتضی پاشایی