جدیده

جدیده

اعظم سعیدی

لیست آهنگ ها

ای وای دلم گوش کنید
شهرام امیری
کوچه دلواپسی گوش کنید
شهرام امیری
یادته گوش کنید
شهرام امیری
بانو گوش کنید
شهرام امیری
رسم یاری گوش کنید
شهرام امیری
عروس دیگری گوش کنید
شهرام امیری