ا

ا

Aryan Ghasemi

لیست آهنگ ها

یه لحظه چشماتو ببند گوش کنید
گروه سون
واست می میرم گوش کنید
گروه سون
تو رو می خوام گوش کنید
گروه سون
بذار دستاتو بگیرم گوش کنید
گروه سون
صدا گوش کنید
گروه سون
دروغگو گوش کنید
گروه سون
پریا گوش کنید
گروه سون
ستاره گوش کنید
گروه سون
با تو می مونم گوش کنید
گروه سون
کوچه گوش کنید
گروه سون