سیم آخر

سیم آخر

سینا جباری

لیست آهنگ ها

کی چراغرو خاموش می کنه گوش کنید
بمرانی
ایشالا گوش کنید
بمرانی
تنهای تنها گوش کنید
بمرانی
غلط گوش کنید
رستاک حلاج
تا کی گوش کنید
بمرانی