گنوک

گنوک

بهادر

لیست آهنگ ها

من دیوانه گوش کنید
گروه دارکوب
احسان خواجه امیری
کوچ بنفشهها گوش کنید
فرهاد مهراد
من یک کولی ام گوش کنید
گروه جیپسی کینگ