وحید

وحید

رادین تمدن

لیست آهنگ ها

زن دیوانه گوش کنید
گروه چارتار
باران تویی گوش کنید
گروه چارتار
مرا به خاطرت نگه دار گوش کنید
گروه چارتار
غم دنیاس گوش کنید
محمد علیزاده
دل بی تو غم زده گوش کنید
محمد علیزاده
خیلی برام عزیز خاطرت گوش کنید
محمد علیزاده
دلت با منه (ازم دوری) گوش کنید
محمد علیزاده
نفس عمیق گوش کنید
میثم ابراهیمی
منظومه ی احساس گوش کنید
بابک جهانبخش