مداحی

مداحی

امید حسن زاده

لیست آهنگ ها

اشکامو تو می بینی تو می دونی چیه دردم گوش کنید
حاج سید مجید بنی فاطمه
خیلی دلتنگ میشی از سفر جا بمونی گوش کنید
حاج سید مجید بنی فاطمه
عذار نیلی و قد خم و چشم تر آوردم گوش کنید
حاج محمود کریمی
رفتی ای مسافر بی من گوش کنید
حاج محمود کریمی
با قد خمیده خسته عمه گوش کنید
حاج محمود کریمی
چه ها کشیدی بگو هر آنچه دیدی بگو گوش کنید
حاج محمود کریمی
اختر من هلال من ماه من گوش کنید
حاج محمود کریمی
اختر من هلال من ماه من گوش کنید
حاج محمود کریمی