موذن زاده

موذن زاده

رامین عزیزی

لیست آهنگ ها

به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
فاتح شهر شامی دور زینب گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
قبروه زوار بی یار و هوادار گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
از جوانی به پیری رسیدم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
گفت با لشکر کفار حسین بن علی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
دولدوروب جهانی واحسین صداسی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منی بیر حاجت دلسوخته گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
ددیم یات خسته دور جانون گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منیم یاوریم الله گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
یا محبوبی یا الله گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده