یکتا

یکتا

یکتا

لیست آهنگ ها

با تو میشه گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
بهش بگید گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
فاصله میگیرم از تو گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
همیشه تو خوابمی گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من از تو فاصله میگیرم گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من بی تو چیکار کنم گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من رفتم بی تو گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من و تو گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
نگار منی گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
امید من گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
تقدیرم اینه که گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
تقدیرم تو هستی گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
تو همه دنیامی گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
تو این دنیا گوش کنید
امیرحسین علی عسگری