دلبر اذری

دلبر اذری

jamel. afzaly.Gmail.com

لیست آهنگ ها

دلبر گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
بهار دلکش گوش کنید
سالار عقیلی
بهار دلکش گوش کنید
سالار عقیلی
بهار دلکش گوش کنید
سالار عقیلی