دل

دل

پر پرواز

لیست آهنگ ها

دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
دلت می خواد کی باشم گوش کنید
خشایار اعتمادی
مدارا گوش کنید
خشایار اعتمادی
بن بست گوش کنید
خشایار اعتمادی
مردونه تمومش کن گوش کنید
خشایار اعتمادی
رفتن تو گوش کنید
خشایار اعتمادی
گلایه گوش کنید
خشایار اعتمادی
باید به تو برگردم گوش کنید
خشایار اعتمادی
یک نفر هست گوش کنید
خشایار اعتمادی