سلام

سلام

عباس پیرقولل

لیست آهنگ ها

تصنیف بهار آمد گوش کنید
سالار عقیلی
ساز و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف بوی خوش عید گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی کمانچه 1 گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف نغمه نوروزی گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف آواز کرک گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی کمانچه 2 گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف وطن گوش کنید
سالار عقیلی