خوندم

خوندم

سیدمحمدجواد ذاکری

لیست آهنگ ها

چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان