دلی

دلی

آیتای دلی

لیست آهنگ ها

همینه که هست گوش کنید
محمد علیزاده
تورو میخواستم گوش کنید
محمد علیزاده
نذار بمونم تو کما گوش کنید
حمید عسکری