امید حاجیلی

امید حاجیلی

farahnaz

لیست آهنگ ها

وقت گل نی گوش کنید
امید حاجیلی
ترک دیار گوش کنید
امید حاجیلی
بمب عشق گوش کنید
امید حاجیلی
ای داد گوش کنید
امید حاجیلی
دلبر گوش کنید
امید حاجیلی
رفتم از دست گوش کنید
امید حاجیلی
حالا حالا گوش کنید
امید حاجیلی
وای وای گوش کنید
امید حاجیلی
کوچه لر گوش کنید
امید حاجیلی
نقش جمال گوش کنید
امید حاجیلی
افتاد گوش کنید
امید حاجیلی
اقاقیا گوش کنید
امید حاجیلی
نفس نفس گوش کنید
روزبه نعمت اللهی