بانک من

بانک من

امیرموسوی

لیست آهنگ ها

چرا من گوش کنید
علی عبدالمالکی
چقدر شبیهته گوش کنید
علی عبدالمالکی
یک سال گذشت گوش کنید
علی عبدالمالکی
بی استرس گوش کنید
علی عبدالمالکی
بی استرس گوش کنید
علی عبدالمالکی
بی احساس گوش کنید
علی عبدالمالکی
چقدر شبیهته گوش کنید
علی عبدالمالکی
من تو بارون گوش کنید
علی عبدالمالکی
تو با منی (اجرای زنده) گوش کنید
علی عبدالمالکی