سرود انقلابی

سرود انقلابی

mohsen Mohseni

لیست آهنگ ها

سرود جمهوری اسلامی گوش کنید
گروهی از هنرمندان
پیروزی خجسته باد گوش کنید
گروهی از هنرمندان
به پیش گوش کنید
گروهی از هنرمندان
بوی گل سوسن و یاسمن آمد گوش کنید
گروهی از هنرمندان
بهاران خجسته باد گوش کنید
گروهی از هنرمندان
وطنم گوش کنید
گروهی از هنرمندان
طلیعه سحر گوش کنید
گروهی از هنرمندان
ملت فدای ارتش گوش کنید
گروهی از هنرمندان
طراح حرم گوش کنید
گروهی از هنرمندان
شهید راه تو افتخار گوش کنید
گروهی از هنرمندان
قبله شهادت گوش کنید
گروهی از هنرمندان
گل انسان گوش کنید
گروهی از هنرمندان
ای سرافرازان گوش کنید
گروهی از هنرمندان
من ایرانیم آرمانم شهادت گوش کنید
گروهی از هنرمندان
ایران ایران گوش کنید
گروهی از هنرمندان