سوفیا

سوفیا

فاطمه مختاری

لیست آهنگ ها

دارم آروم میشم با تو گوش کنید
داوود ناقور
استثنایی گوش کنید
داوود ناقور
دوست دارم گوش کنید
داوود ناقور
کسی دیگه نمیاد گوش کنید
داوود ناقور
نفسم میگیره گوش کنید
داوود ناقور
فوق ستاره گوش کنید
داوود ناقور
دیگه دیره گوش کنید
داوود ناقور
آرامش گوش کنید
داوود ناقور
جواب نمیده گوش کنید
داوود ناقور
تردید گوش کنید
داوود ناقور
اینم از این عاشقی گوش کنید
داوود ناقور
قول گوش کنید
داوود ناقور