فاز سنگین

فاز سنگین

بابک جوکار

لیست آهنگ ها

سنگ صبور گوش کنید
محسن چاوشی
سنگ صبور گوش کنید
محسن چاوشی
نگران منی گوش کنید
مرتضی پاشایی
مرد تنها گوش کنید
مرتضی سرمدی
نگران منی گوش کنید
مرتضی پاشایی
مرد تنها گوش کنید
مرتضی سرمدی
به نام پدر گوش کنید
علی ضیا
به نام پدر گوش کنید
علی ضیا
به نام پدر گوش کنید
علی ضیا
حنا حنا گوش کنید
ایمان سیاهپوشان