ناظری

ناظری

نوشین بدری

لیست آهنگ ها

در عاشقی پیجیده ام گوش کنید
شهرام ناظری
آب حیات عشق گوش کنید
شهرام ناظری
با من صنما گوش کنید
شهرام ناظری
تمنای وصال گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف من چرا دل به تو دادم گوش کنید
شهرام ناظری
کیش مهر گوش کنید
شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
گل وخار گوش کنید
شهرام ناظری
گندم گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
مردم شهر (عیدانه) گوش کنید
حامد همایون