ف

ف

کامران

لیست آهنگ ها

پرواز روی بام تهران گوش کنید
کامران تفتی
عاشقای جهان گوش کنید
کامران تفتی
عکس زمستونی تهران گوش کنید
کامران تفتی
آبروداری کن گوش کنید
کامران تفتی
بارونم نتونست گوش کنید
کامران تفتی
مشت گوش کنید
کامران تفتی
مشغول مردنت بودی گوش کنید
کامران تفتی
یادگاری گوش کنید
کامران تفتی
بی تو گوش کنید
کامران تفتی
خواب دیدم گوش کنید
کامران تفتی
آخرین دیدار گوش کنید
کامران تفتی
کادیلاک جرونیمو (Geronimos Cadillac) گوش کنید
مدرن تاکینگ
تو تنها نیستی (You Are Not Alone) گوش کنید
مدرن تاکینگ
تلگرافی به قلب تو (A Telegram To Your Heart) گوش کنید
مدرن تاکینگ
حیران در میان ناکجا آباد (Standed In The Middle Of Nowhere) گوش کنید
مدرن تاکینگ
سوار بر قوی سپید (Riding On A White Swan) گوش کنید
مدرن تاکینگ
چه کسی دنیا را نجات خواهد داد (Who Will Save The World) گوش کنید
مدرن تاکینگ
بیا از عشق بگوییم (Lets Talk About Love) گوش کنید
مدرن تاکینگ
شیلای کوچک شیرین (Sweet Little Sheila) گوش کنید
مدرن تاکینگ
ده هزار طبل تنها (Ten Thousand Lonely Drums) گوش کنید
مدرن تاکینگ
در شایر (In Shair) گوش کنید
مدرن تاکینگ
تو چرا همین امشب این کار را کردی (Why Did You Do It Just Tonight) گوش کنید
مدرن تاکینگ
آبهای خروشان (Wild Wild Water) گوش کنید
مدرن تاکینگ
درست مثل یک فرشته (Just Like An Angel) گوش کنید
مدرن تاکینگ
عشق دیگر اینجا زندگی نمی کند (Love Dont Live Here Anymore) گوش کنید
مدرن تاکینگ
بانوی قشنگ و نازنین Cheri Cheri Lady گوش کنید
مدرن تاکینگ
در طول صد سال In 100 Years گوش کنید
مدرن تاکینگ
مگذار ناراحتت کند Dont Let It Get You Down گوش کنید
مدرن تاکینگ
تانگوی پر جنب و جوش Locomotion Tango گوش کنید
مدرن تاکینگ
شماره تلفن مرا گم نکن Dont Lose My Number گوش کنید
مدرن تاکینگ
دختران خوب به بهشت می روند، دختران بد به هرکجا که بشود Good Girls Go To Heaven,Bad Girls Go To Everywhere گوش کنید
مدرن تاکینگ
کریسمس از راه رسید Its Christmas گوش کنید
مدرن تاکینگ
آسمان خواهد فهمید Heaven Will Know گوش کنید
مدرن تاکینگ
در زمین صلح را به من ارزانی دار Give Me Peace On Earth گوش کنید
مدرن تاکینگ
با عشقی کوچک With A Little Love گوش کنید
مدرن تاکینگ
اشکهای تنهایی در محله چینی ها Lonely Tears In Chinatown گوش کنید
مدرن تاکینگ
فرشتگان در نیویورک آواز می خوانند The Angles Sign In New York City گوش کنید
مدرن تاکینگ
تو بانوی قلب منی Youre The Lady Of My Heart گوش کنید
مدرن تاکینگ
مرا ترک نکن Dont Give Up گوش کنید
مدرن تاکینگ
تو را خواهد دید گوش کنید
مهبد شفیع نژاد
بانوی قشنگ و نازنین Cheri Cheri Lady گوش کنید
مدرن تاکینگ
در طول صد سال In 100 Years گوش کنید
مدرن تاکینگ
مگذار ناراحتت کند Dont Let It Get You Down گوش کنید
مدرن تاکینگ
تانگوی پر جنب و جوش Locomotion Tango گوش کنید
مدرن تاکینگ
شماره تلفن مرا گم نکن Dont Lose My Number گوش کنید
مدرن تاکینگ
دختران خوب به بهشت می روند، دختران بد به هرکجا که بشود Good Girls Go To Heaven,Bad Girls Go To Everywhere گوش کنید
مدرن تاکینگ
کریسمس از راه رسید Its Christmas گوش کنید
مدرن تاکینگ
آسمان خواهد فهمید Heaven Will Know گوش کنید
مدرن تاکینگ
در زمین صلح را به من ارزانی دار Give Me Peace On Earth گوش کنید
مدرن تاکینگ
با عشقی کوچک With A Little Love گوش کنید
مدرن تاکینگ
اشکهای تنهایی در محله چینی ها Lonely Tears In Chinatown گوش کنید
مدرن تاکینگ
فرشتگان در نیویورک آواز می خوانند The Angles Sign In New York City گوش کنید
مدرن تاکینگ
تو بانوی قلب منی Youre The Lady Of My Heart گوش کنید
مدرن تاکینگ
مرا ترک نکن Dont Give Up گوش کنید
مدرن تاکینگ
نگارینا گوش کنید
فردین کریم خاوری
گیسو گوش کنید
فردین کریم خاوری
دل هوس گوش کنید
فردین کریم خاوری
افسون گوش کنید
فردین کریم خاوری
بسته دام گوش کنید
فردین کریم خاوری
طره گوش کنید
فردین کریم خاوری
از خون جوانان وطن گوش کنید
فردین کریم خاوری
رحم ای خدای دادگر گوش کنید
فردین کریم خاوری
گل پامچال گوش کنید
فردین کریم خاوری
مهستان گوش کنید
فردین کریم خاوری
یامولا گوش کنید
فردین کریم خاوری
به شب وصلت گوش کنید
فردین کریم خاوری
مجنون گوش کنید
فردین کریم خاوری
The Wall l Another Brick in the wall گوش کنید
پینک فلوید
The wall Run Run Run گوش کنید
پینک فلوید
Dark Side of The Moon Money گوش کنید
پینک فلوید
The Wall Hey You گوش کنید
پینک فلوید
Wish You Were Here گوش کنید
پینک فلوید
Wish You Were Here Shine on you crazy Diamond گوش کنید
پینک فلوید
Dark Side of The Moon گوش کنید
پینک فلوید
شن در باد گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
ای وای گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
کوه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
غم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
شکستن گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
سفر یک روزه گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
زنگ گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
می خواهم بدانم گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
باز نخواهم گشت گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
سرگردان گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
بانوی قشنگ و نازنین Cheri Cheri Lady گوش کنید
مدرن تاکینگ
در طول صد سال In 100 Years گوش کنید
مدرن تاکینگ
مگذار ناراحتت کند Dont Let It Get You Down گوش کنید
مدرن تاکینگ
تانگوی پر جنب و جوش Locomotion Tango گوش کنید
مدرن تاکینگ
شماره تلفن مرا گم نکن Dont Lose My Number گوش کنید
مدرن تاکینگ
دختران خوب به بهشت می روند، دختران بد به هرکجا که بشود Good Girls Go To Heaven,Bad Girls Go To Everywhere گوش کنید
مدرن تاکینگ
کریسمس از راه رسید Its Christmas گوش کنید
مدرن تاکینگ
آسمان خواهد فهمید Heaven Will Know گوش کنید
مدرن تاکینگ
در زمین صلح را به من ارزانی دار Give Me Peace On Earth گوش کنید
مدرن تاکینگ
با عشقی کوچک With A Little Love گوش کنید
مدرن تاکینگ
اشکهای تنهایی در محله چینی ها Lonely Tears In Chinatown گوش کنید
مدرن تاکینگ
فرشتگان در نیویورک آواز می خوانند The Angles Sign In New York City گوش کنید
مدرن تاکینگ
تو بانوی قلب منی Youre The Lady Of My Heart گوش کنید
مدرن تاکینگ
مرا ترک نکن Dont Give Up گوش کنید
مدرن تاکینگ