سنتی

سنتی

وحید همتی

لیست آهنگ ها

ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا