نریمان

نریمان

عباس شکری

لیست آهنگ ها

آدمکها (قسمت 1) گوش کنید
نریمان
ناز نکن - قلب (قسمت 2) گوش کنید
نریمان
باور (قسمت 3) گوش کنید
نریمان
به حد کافی (قسمت 4) گوش کنید
نریمان
تک و تنها (قسمت 5) گوش کنید
نریمان
تفاهم - تنهایی - دریای چشمات (قسمت 6) گوش کنید
نریمان