علی زند وکیلی

علی زند وکیلی

مجتبا نایب جعفر

لیست آهنگ ها

در طلب عشق گوش کنید
علی زند وکیلی
دشت جنون (تقدیم به استاد سیدخلیل عالی نژاد) گوش کنید
علی زند وکیلی
دلدار گوش کنید
علی زند وکیلی
مقام گله و دره گوش کنید
علی زند وکیلی
لاله رخان گوش کنید
علی زند وکیلی
وصل و لقا گوش کنید
علی زند وکیلی
گشایش گوش کنید
علی زند وکیلی
تکنوازی تبنور (اصفهان قدیم) گوش کنید
علی زند وکیلی
چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا) گوش کنید
علی زند وکیلی