بسطامی

بسطامی

morteza alipoor

لیست آهنگ ها

تصنیف همه دردم گوش کنید
ایرج بسطامی
دونباله سه گاه (مقام آذری) گوش کنید
هابیل علی اف