موتزارت

موتزارت

منم الهام

لیست آهنگ ها

Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht گوش کنید
ولفگانگ آمادئوس موتزارت