عقیلی

عقیلی

Somaye Arian

لیست آهنگ ها

دلشدگان گوش کنید
سالار عقیلی
گلشن آرزو افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
ساز و آواز افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب بیات ترک گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب (نوا) گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی تار شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
انکار شراب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار بیات ترک شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
می ترواد مهتاب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت