چوپان۰محمد نوری

چوپان۰محمد نوری

چگوارا

لیست آهنگ ها

چوپان (آهنگ شرقی) گوش کنید
محمد نوری
تو بیو (محلی بختیاری) گوش کنید
محمد نوری
سرزمین گیلان (محلی گیلکی) گوش کنید
محمد نوری
دیار خوب من (آهنگ محلی) گوش کنید
محمد نوری
مارال (محلی آذری) گوش کنید
محمد نوری
شالیزار (محلی بختیاری) گوش کنید
محمد نوری
ای وطن (آهنگ از آمریکای لاتین) گوش کنید
محمد نوری
آی بخفته دل (محلی گیلکی) گوش کنید
محمد نوری
نشو نشو (محلی گیلکی) گوش کنید
محمد نوری
در شب سرد زمستانی گوش کنید
محمد نوری
هنگام که گریه می دهد ساز گوش کنید
محمد نوری
اجاق سرد گوش کنید
محمد نوری
Careless Whisper گوش کنید
James Last
ریچارد کلایدرمن
Hay Jude گوش کنید
ریچارد کلایدرمن