سر هزارساله سالار عقیلی

سر هزارساله سالار عقیلی

منا احمدبیگلو

لیست آهنگ ها

پرده در پرده گوش کنید
سالار عقیلی
زندان بی سامان گوش کنید
سالار عقیلی
عیش مدام گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی عود گوش کنید
سالار عقیلی
طالع اگر مدد دهد گوش کنید
سالار عقیلی
دوش چه خورده ای دلا گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تنبور گوش کنید
سالار عقیلی
بار دگر آن مست گوش کنید
سالار عقیلی
آهنگ سروش گوش کنید
سالار عقیلی
بیات عجم گوش کنید
جبار قاریاغدی اوغلو
بیات عجم گوش کنید
جبار قاریاغدی اوغلو
بیات عجم گوش کنید
جبار قاریاغدی اوغلو