سازوآواز سالارعقیلی وطن

سازوآواز سالارعقیلی وطن

منا احمدبیگلو

لیست آهنگ ها

ساز و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
بیات عجم گوش کنید
جبار قاریاغدی اوغلو
بیات عجم گوش کنید
جبار قاریاغدی اوغلو
تکنوازی عود گوش کنید
سالار عقیلی