محمد رحیم خوشنوازی

محمد رحیم خوشنوازی

لیست آهنگ ها

شیخ احمد جام گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
مغول دختر گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
گل زرد گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
اُلَنگ اُلَنگ گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
وای اَلا شاهِ شابو جان اَلا گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
پرشِ جَل گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
سیاه مو جان گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
چهاربیتی سیاه مو و جلالی، آمنه، اوشاری گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
نغمه ی کلاسیک در راگ آهیر بیرو گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی
نغمه ی کشال در راگ بیهاگ گوش کنید
محمد رحیم خوشنوازی