امیر بی گزند - محسن چاوشی

امیر بی گزند

پاپ، راکبهمن 139512 آهنگ (55:01)
#عنوان
1
امیر بی گزند - محسن چاوشی
امیر بی گزند
04:00
2
دل من - محسن چاوشی
دل من
03:56
3
چنگیز - محسن چاوشی
چنگیز
05:02
4
این کیست این - محسن چاوشی
این کیست این
03:29
5
جنگ زده - محسن چاوشی
جنگ زده
04:37
6
شیدایی - محسن چاوشی
شیدایی
04:24
7
شاه مقصود - محسن چاوشی
شاه مقصود
06:41
8
پریشان - محسن چاوشی
پریشان
03:02
9
شرمساری - محسن چاوشی
شرمساری
05:42
10
آخرین اتوبوس - محسن چاوشی
آخرین اتوبوس
04:48
11
تریاق - محسن چاوشی
تریاق
05:38
12
متصل - محسن چاوشی
متصل
03:42
© سید هادی حسینی
نظرات
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
-
00:00
00:00