راز دل - محمدرضا شجریان

راز دل

سنتیتیر 13588 آهنگ (57:37)
#عنوان
1
پیش درآمد - محمدرضا شجریان
پیش درآمد
07:01
2
آواز و کمانچه - محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه
11:01
3
تصنیف
تصنیف "گریه را به مستی"
11:03
4
دونوازی تار و تنبک - محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک
01:31
5
آواز و تار - محمدرضا شجریان
آواز و تار
09:16
6
آواز و سنتور - محمدرضا شجریان
آواز و سنتور
07:49
7
تصنیف
تصنیف "از خون جوانان"
08:23
8
رنگ دشتی - محمدرضا شجریان
رنگ دشتی
01:33
© دل آواز
نظرات
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
-
00:00
00:00