ایران من - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری

ایران من

سنتیشهریور 139711 آهنگ (01:09:43)
#عنوان
1
مقدمه قلاب و آواز قلاب - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
مقدمه قلاب و آواز قلاب
13:59
2
تصنیف قلاب - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
تصنیف قلاب
07:32
3
آواز من کجا باران کجا - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا
03:59
4
خوب شد - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
خوب شد
04:34
5
اسفند - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
اسفند
07:12
6
نوروز خوانی - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
نوروز خوانی
03:12
7
نوروز - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
نوروز
05:29
8
ابر بهار - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
ابر بهار
05:48
9
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار
08:02
10
مرگ اسفندیار - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
مرگ اسفندیار
03:11
11
ایران من - همایون شجریان, و ,سهراب پورناظری
ایران من
06:45
© موسسه بارانا
نظرات
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
-
00:00
00:00