در آینه - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا

در آینه

سایرآبان 13998 آهنگ (40:59)
#عنوان
1
مقدمه و آواز - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
مقدمه و آواز
07:28
2
ادامه مقدمه - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
ادامه مقدمه
02:14
3
در آینه - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
در آینه
08:44
4
آواز حجاز و ارکستر - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
آواز حجاز و ارکستر
06:25
5
چهار پاره - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
چهار پاره
01:40
6
آواز چهار پاره - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
آواز چهار پاره
04:49
7
تکنوازی سنتور - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
تکنوازی سنتور
02:17
8
ای دوست - اشکان کمانگری, و ,حسین بهروزی نیا
ای دوست
07:22
© حوزه هنری
نظرات
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
-
00:00
00:00