از چشات می خونم

از چشات می خونم

زهیر نادعلیزاده

از چشات می خونم گوش کنید
زهیر نادعلیزاده